Fagseminar 23.-24. november

Dissimilis Kompetansesenter har laget et faglig og metodisk fundament for Dissimilis sitt arbeid. Vi inviterer til fagseminar, hvor vi sammen skal jobbe for å bli enda bedre instruktører for våre artister, med de pedagogiske virkemidlene vi har til rådighet.

Kurset er åpent for alle, vi ønsker spesielt kulturskolelærere velkommen!

Hva gjør det kreative med oss som mennesker? Hvordan kan vi som instruktører på best mulig måte få elevene til å skinne? Hva er vårt ansvar som instruktører? Hvilket ansvar har vi ovenfor foreldre og pårørende, og hvordan kan man møte utfordringene med pårørende? Hvilke verktøy benytter vi oss av? Dissimilis Kompetansesenter utvikler kurs som sertifiserer Dissimilisinstruktører. Deltakerne vil få utdelt et kursbevis for første modul av sertifiseringensprogrammet ved deltakelse på dette kurset.

Lørdag 22.11 kl. 11-17/Søndag 23.11 kl. 10-15
kr 1000,- (Åpent for alle)
Gratis for medlemmer i Dissimilis Norge

Servering av kaffe/te og enkel lunsj.

Påmelding og info:

 

Utskrift E-post