Gry-Lillian Nilsen, Dissimilisartist siden 1989

Gry-Lillian Nilsen fyller 40 år. Gjennom 25 år har hun vært med som sanger i Dissimilis og har opptrådt for statsministere og kongelige. Hun har stått på store scener og rørt tusenvis av mennesker med sine vakre fremførelser.
Av: monamoe produksjon

Utskrift E-post