Kai Zahl hylles med festforestilling

Et helt liv har Kai med venner kjempet for at alle skal ha like muligheter innen utøvende
scenekunst uansett funksjonalitet. Hans tanke har vokst seg stor i inn- og utland og gitt livskvalitet og mening til tusenvis av mennesker.


Vi feirer Kai og hans livsverk med en festforestilling, hvor Dissimilis sammen med kjente artister foretar en reise gjennom
fortid, nåtid og fremtid.

 

Bærum Kulturhus 22. april kl 19.00
Billettpris kr 200,-, selges på Bærum Kulturhus
www.baerumkulturhus.no

Emneord: Dissimilis, kai zahl

Utskrift E-post