Megabandet feirer 25 år med stor konsert

Megabandet er Drammens store stolthet. De skaper livskvalitet, fellesskap og gir musikkens store gleder til 56 mennesker med utviklingshemming, barn som voksne. De har vokst seg til å bli en bauta av en musikkorganisasjon. Nå feirer de intet mindre enn 25 år hvor de har gjort Drammen til et bedre sted å bo. 

Fredag 25. september har de jubileumskonsert i Drammens Teater, billetter kan dere kjøpe her

Tekst: Liv Bakke Kvinlog
Foto: Megabandet
Noen ganger kan et naboskap på hytta lede til suksesshistorier en hel kommune kan være stolt av. Megabandet ble startet opp høsten 1990 av Knut Bråthen etter en forespørsel fra Dissimilisgründer Kai Zahl. Knut og Kai kjente hverandre som hyttenaboer, og mer skulle det ikke til før lokalavisa var kontaktet og rekruttering til den nye Dissimilisgruppen ble annonsert. Etterspørselen var tydeligvis stor da det møtte opp hele 40 personer fra Røyken, Lier og Drammen allerede ved startstreken. Deltakerne ble senere delt opp i gruppene Megabandet, Liunggjengen og Hurøgjengen, hvorav de to sistnevnte er selvstendige grupper med tilholdssted i Lier og Hurum. Megabandet holder til i Drammen og omtales ofte som Drammens store stolthet, og det med rette.

Stor etterspørsel
I dag er det Øystein Remme som er musikalsk leder og styreleder for det som etter hvert har vokst seg til en solid organisasjon bestående av seks undergrupper under Megabandet. Organisasjonen består i dag av 56 musikanter med utviklingshemming fordelt på fem band. Styret består av foreldre og instruktører. De første gruppene var Pilter og Pjolter. Disse vokste seg etter hvert så store at det ble opprettet et kor for å kunne ta inn enda flere musikanter for å dekke etterspørselen. I senere tid har Megabandet gjort en solid innsats for de yngre deltakerne ved å starte opp ungdomsgruppen Junior, og barnegruppen Micro. Og stadig får de nye henvendelser fra flere som ønsker å delta. Det er ingen tvil om at Megabandet dekker et stort og viktig behov i Drammen kommune.

Noen medlemmer har vært med helt fra starten for 25 år siden. Det er Elise Lindaas, Mette Ruud, Anders Bjørnstad, Steinar Pettersen, Bjørn Idar Bekke, Sissel Laila Nielsen og Jannicke Olufsen (i permisjon). Så hva er hemmeligheten for å klare 25 år som band?
- Vår største styrke er at vi har lite fravær av både instruktører og medlemmer, og at instruktørstaben har vært stabil over veldig lang tid, forteller Marianne Høy som har koordinert og instruert i Megabandet i mange år. - For oss har det vært viktig med trygghet, samhold, respekt, trivsel og at det er morsomt. I tillegg til gleden over det vi presterer. Dette gjør nok at vi har holdt på i så mange år, sier Øystein.

Likeverd og ildsjeler
For å drifte noe så stort som Megabandet trengs det mange frivillige ildsjeler, og dem er det flere av rundt kongene av Drammen. Øystein har vært med fra starten, mens Marianne sammen med instruktørene Ole Morten Heien og Veronica Storsveen har vært med i 18 år. Alle fire har tidligere mottatt Dissimilis’ Gullnål for deres lange og tro tjeneste for Megabandet.
– Marianne har gjort en enorm innsats opp gjennom årene, i styret og som instruktør. I tillegg er det ofte hun som tar initiativ til og organiserer turer og sammenkomster. Ole Morten og Veronica har vært veldig trofaste instruktører. Gruppa ville aldri klart seg uten de sentrale ildsjelene vi har, sier Øystein.

Men det som blir fremhevet som det aller viktigste suksesskriteriet for gruppa er at det er åpent for alle og at alle er likeverdige. - Vi driver litt annerledes enn mange andre grupper. Vi tar med alle, uansett. Noen av deltakerne er med for det sosiale, og da finner vi andre oppgaver til dem ved opptredener. Det kan være som konferansier, med dans eller diktlesning. Det finnes alltid en oppgave som skal fylles, mener Øystein.


Inkludering, trivsel og respekt
Megabandets høydepunkter er mange etter 25 år med konserter og turer, men utenlandsturer med konserter og deres jubileer trekkes spesielt frem. - Dette er noe de gleder seg til over tid, og som sveiser gruppa mer sammen, forteller Marianne. – Spesielt stolt er vi over turen til Gran Canaria hvor vi ble bedt ned for å representere Dissimilis og Drammen i 2002.

-Vi syns det er veldig bra å være en del av den store Dissimilisfamilien. Vi får mulighet til å møte andre grupper, både som instruktører og medlemmer. Som ledere og instruktører er det fint å kunne utveksle erfaringer med andre og dele felleskapet, sier Marianne og Øystein. Når jeg spør dem hvordan andre grupper kan oppnå bragden med å fylle 25 år sier de at man må ta vare på de faktorene de trekker frem som viktigst – nemlig inkludering, trivsel og respekt for andres styrke.

Vi bøyer oss i støvet og gratulerer Megabandet med 25 år som Drammens store stolthet!

Utskrift E-post