Musikk mellom liten og stor - 13. februar


Dissimilis ønsker velkommen til 
”Musikk mellom liten og stor” lørdag 13. februar klokka 11 på Dissimilis Kompetansesenter.
En musikkstund som tar utgangspunkt i de minste barna (0-6 år) og deres foreldre eller andre omsorgspersoner.
Her møtes vi i musikk, lek, bevegelse og utforsking. Foreldre og barn er sammen i
musikken, med fokus på kommunikasjon, glede og gode øyeblikk.


Erfaring viser at alle reagerer ulikt på beskjeden om å få et barn med spesielle
behov. Reaksjoner som redsel, usikkerhet og bekymring for hvordan fremtiden vil
være både for barnet og seg selv er ikke uvanlige.


Generelle og gode råd kan være vanskelig å gi, men mange opplever støtte, glede og forståelse i å møte og snakke med andre i samme situasjon.
Dissimilis ønsker å skape et tilbud for de minste barna med sine familier, en møteplass hvor barn og foreldre kan dele opplevelser,
tanker og erfaringer.

OBS: Vi har flyttet tilbake og er i Emma hjorths vei 50


I tillegg serverer vi kaffe og noe å bite i,
slik at dette blir et sted hvor familier kan
møte hverandre.

Tidspunkt: 11.00
Adresse: Emma Hjorths vei 50

Ved spørsmål kontakt 
Kristine Sundberg:
/ +47 93 26 08 47
Foto: istockphoto

Utskrift E-post