Musikk mellom liten og stor - lørdag 14. november

 

Når: Lørdag 14. november

Klokken: 12.00-14.00

Sted: Dissimilis Kompetansesenter
J.A. Lippestads vei 8A
1336 Sandvika

 

Vi ønsker velkommen til
”Musikk mellom liten og stor” med oppstart 10. Oktober 2015, på Dissimilis Kompetansesenter.
En musikkstund som tar utgangspunkt i de minste barna (0-6 år) og deres foreldre eller andre omsorgspersoner.
Her møtes vi i musikk, lek, bevegelse og utforsking. Foreldre og barn er sammen i
musikken, med fokus på kommunikasjon, glede og gode øyeblikk.


Erfaring viser at alle reagerer ulikt på beskjeden om å få et barn med spesielle
behov. Reaksjoner som redsel, usikkerhet og bekymring for hvordan fremtiden vil
være både for barnet og seg selv er ikke uvanlige.


Generelle og gode råd kan være vanskelig å gi, men mange opplever støtte, glede og forståelse i å møte og snakke med andre i samme situasjon.
Dissimilis ønsker å skape et tilbud for de minste barna med sine familier, en møteplass hvor barn og foreldre kan dele opplevelser,
tanker og erfaringer.
I tillegg serverer vi kaffe og noe å bite i,
slik at dette blir et sted hvor familier kan
møte hverandre. Musikkstundene vil i første runde arrangeres
en gang i måneden.

Når: Lørdag 10, oktober,  14. november og 5. desember
Tidspunkt: 12.00
Adresse: J.A. Lippestad vei 8, 1336 Sandvika

Ved spørsmål kontakt: Kristine Sundberg:
/ +47 93 26 08 47
Foto: istockphoto

Utskrift E-post