Kai Zahls Ærespris 2016

Årets Ærespris går til Centro Maya i San Juan, Guatemala. Centro Maya er et dagsenter for barn og ungdom med spesielle behov. Befolkingen i San Juan består primært av Mayastammen Tz´utujil, og en betydelig andel av innbyggerne lever i fattigdom. Det er rundt 100 elever som benytter seg av senterets ulike aktiviteter som for eksempel skoletilbud, dans- og musikkundervisning, workshops, kunst og håndverk; Og tid hos psykolog, logoped og fysioterapi. Nesten alle elevene har både individuell undervisning og gruppeundervisning i både musikk og dans. Her har de en unik sosial arena der hverdagene er fylt masse glede, læring og mestring. Sentret er bygd opp rundt av mange frivillige. Dissimilis er imponert over hvordan det driftes, og vi ser virkelig betydningen av det de gjør for lokalbefolkningen.

Prisen tildeles den eller de som har mot til å tenke utenfor boksen, gjør en særskilt innsats og med det skaper forutsetninger for kulturelle aktiviteter som gir oss et rikere og varmere samfunn. Formålet er å muliggjøre sosialt entreprenørskap, stimulere til et kulturelt mangfold og fremheve det fantastiske som skjer når man ser muligheter i stedet for begrensninger.

Vi gratulerer.

Utskrift E-post