Årets siste Musikk mellom liten og stor lørdag 3.desember

 
 
 
Lørdag 3. desember er det årets siste Musikk mellom liten og stor her på Dissimilis Kompetansesenter. En musikkstund som tar utgangspunkt i de minste barna (0-6 år) og deres foreldre eller andre omsorgspersoner. Her møtes vi i musikk, lek, bevegelse og utforsking. Foreldre og barn er sammen i musikken,med fokus på kommunikasjon, glede og gode øyeblikk.

Erfaring viser at alle reagerer ulikt på beskjeden om å få et barn med spesielle behov. Reaksjoner som redsel, usikkerhet og bekymring for hvordan fremtiden vil være både for barnet og seg selv er ikke uvanlige.

Generelle og gode råd kan være vanskelig å gi, men mange opplever støtte, glede og forståelse i å møte og snakke med andre i samme situasjon.
Dissimilis ønsker å skape et tilbud for de minste barna med sine familier, en møteplass hvor barn og foreldre kan dele opplevelser, tanker og erfaringer.

Det vil bli servert vi kaffe, julegrøt og pepperkaker, og hvem vet kanskje det blir en overraskelse til barna. Siden dette er siste musikkstunden kan barna, hvis de ønsker, kle seg ut som hva de vil.

Tidspunkt: fra kl. 11.00. Musikkstunden starter kl.12.00
Adresse: Emma Hjorths vei 50

Ved spørsmål ta kontakt:
 

TLF: 67 17 48 80

Velkommen skal dere være! 

Meld ifra hvis dere kommer.

Utskrift E-post