Berit Ommedal er død

Berit Ommedal er død. Berit Ommedal var sentral hos våre venner i Vivil og en viktig samarbeidspartner for Kai og Dissimilis. Hun var klubbens første leder og drivkraften i klubben og Vivillekene. I over 30 år jobbet hun for at også psykisk utviklingshemmede skulle ha et fullverdig idrettstilbud i form av gode tilbud og konkurranser, i tillegg engasjerte hun seg i den idrettspolitiske debatten i forhold til regelverk, hensyn til øvelsesutvalg og integrering. Hun mottok Kongens fortjenestemedalje i gull i 1996 og ble tildelt Stortingets presselosjes toleransepris i 1992. Takk for alt, vi vil aldri glemme deg og det du sto for og gjorde. Hvil i fred.

Utskrift E-post