Musikk for alle, Lørenskog

Til høsten 2017 starer vi opp "Musikk for alle" i Lørenskog. «Musikk for alle» er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. «Musikk for alle» krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Sted: Fjellhamar fritidsklubb, Marcus Thranes vei 85, 1472 Fjellhamar (Paviljongen bak Fjellhamarhallen)

Datoer høsten 2017: 26. august – 23. september – 28. oktober – 25. november

Tidspunkt: 11.30 til 13.30

«Musikk for alle» arrangeres i samarbeid med Helse og omsorg og Kultur i Lørenskog kommune.


En stor takk til Lørenskog Røde Kors og Den vietnamesiske flyktningeforening i Lørenskog for deres bidrag.

 

Kontakt: Koordinerende enhet i Lørenskog v/Hilde eller Lillian 67 93 46 60/64
eller • 67 17 48 80
www.dissimilis.no eller facebook.com/Dissimilisgleden

 

Mer info se her

 

Vel møtt!

Utskrift E-post