Musikk i livet begynnelse

Vi i Dissimilis ønsker at alle barn skal ha tilbud om musikalsk samvær. Med vårt litt annerledes «Musikk i livets begynnelse» skapes en møteplass gjennom musikk og sosialt fellesskap. Høsten 2017 starter vi opp med 12 ukers kurs i Musikk i livet begynnelse. Barnet meddeler seg av natur gjennom musiske uttrykk som lyder og bevegelser. Nære omsorgspersoners stemme og kroppslige uttrykk i lek, sang og dans kan gi barnet erfaringer med trygghet, glede og trøst. Gjennom musikalske opplevelser skapes rom for ekstra meningsfulle øyeblikk og for styrking av barnets utvikling på alle områder.
 

I musikkstunden synger, danser, leker og spiller barn og voksne sammen. Vi utfolder oss gjennom kjente og nye sanger, rim og regler. Under lunsjen, som serveres rett i etterkant, gis tid og rom for uformelle samtaler med andre som er i en liknende livssituasjon. Erfaring viser at mange har nytte av dette, og flere utvikler gode vennskap til glede for barn og voksne.

Sted: Dissimilis Kompetansesenter ved Sandvika
Tid: Torsdager kl. 11.00 til 13.00
Oppstart: 14. september
Varighet: 12 uker
Pris: 1250,- inklusive lunsj
Kontakt og påmelding: • 67 17 48 80

Håper vi ses! Velkommen

Utskrift E-post