I 35 år har Dissimilis jobbet aktiv for at mennesker med funksjonsutfordringer skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent samfunn. Gjennom musikk, dans og teater får elevene tilgang til og utvikler sine kreative ressurser, og som likestilte utøvere gis opplevelser av mestring og verdighet – en berikelse for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Få mennesker har betydd så mye for så mange mennesker som Kai Zahl og hans Dissimilis. Et helt liv kjempet han med venner for at alle skal ha like forutsetninger innen utøvende scenekunst uansett funksjonalitet. Hans kongstanke har vokst seg stor i inn -og utland og gir i dag livskvalitet og mening til tusenvis av mennesker i hele verden.