Dissimilis 35 år – det umulige gjort mulig

Dissimilis fyller i år 35 år og i alle disse årene har Dissimilis jobbet aktiv for at mennesker med funksjonsutfordringer skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent samfunn. Dissimilis sin historie startet i 1962, da Kai Zahl fikk sønnen Børge. Gjennom hele sin barndom ønsket Børge å spille i band som sin far. Mulighetene for å få utviklet den musikalske interessen var begrenset på grunn av Børges medfødte funksjonsnedsettelse. Mens skolen og andre så dette som vanskelig, valgte Kai å ta sønnen på alvor og utforske mulighetene. Han utviklet et enkelt og fargesprakende system som gjorde det mulig for Børge og andre mennesker med funksjonsnedsettelser å spille musikk. Noter og sanger ble kodet med farger; det samme ble instrumentene. Dette førte til bandet Blostoppbandet i 1982, og fortsatte med Rosanobandet, Rock Beaters og Vise- og Balladegruppen. Mennesker med utviklingshemming fikk plutselig muligheter de ikke hadde fått uten Kai Zahls innsats, med god hjelp og støtte fra foreldre, pårørende og andre interesserte. Bandene og musikken utviklet seg, og i 1987 skrev Kai og hans kollega Arne Furuseth en musikal med sikte på Oslo Konserthus. Folk flest hadde liten tro på ideen om utviklingshemmede på scenen i Oslo Konserthus, men Kai tok ikke nei for et nei. Nei ble til tja, tja ble til ja, og resultatet ble Dissimilis – en annerledes musikal, i Oslo Konserthus, med kongefamilien på første rad. Musikalen ble en sensasjon. Ensemblet sprengte alle grenser for og nedarvede tanker om hva mennesker med utviklingshemming kan klare. Sammen fylte de konserthuset ni kvelder på rad og fikk mye publisitet og store oppslag i alle landets medier. Musikalen markerte starten på en endring i oppfattelsen av hvem som kan klare hva. Den markerte også starten på en unik reise frem mot det Dissimilis vi kjenner i dag, en stor internasjonal organisasjon med over 10 000 medlemmer over hele verden. Dissimilis representerer et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kulturelle aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. Gjennom musikk, dans og teater får elever over hele verden tilgang til og utvikler sine ressurser og som likestilte utøvere får elevene opplevelser av mestring og verdighet – en berikelse for den enkelte og for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Dissimilis presenterer 9.september en historisk festforestilling i Bærum Kulturhus, der publikum tas med på en reise gjennom fortid, nåtid og fremtid. Over 60 aktører fra Dissimilis Kompetansesenter vil stå på scenen denne kvelden. Gjennom teater, sang og dans presenteres tilbakeblikk fra Dissimilis sin unike historie i kombinasjon med nye innslag og smakebiter fra kommende forestillinger.

 

Sted: Bærum Kulturhus
Tid: Lørdag 9.september kl. 18.00
Billetter fås kjøpt i kulturhuset eller på www.baerumkulturhus.no

 

 

Utskrift E-post