Musikk i livet begynnelse, oppstart løpende

Musikk i livet begynnelse er et 12 ukers kurs med oppstart løpende, ut fra antall påmeldte. Det vil bli servert en enkel lunsj. Pris 1250,- inkl. lunsj. ???? Dissimilis ønsker at alle barn skal ha tilbud om musikalsksamvær. Med vårt litt annerledes «Musikk i livets begynnelse» skapes en møteplass gjennom musikk og sosialt fellesskap. I musikkstunden synger, danser, leker og spiller barn og voksne sammen. Vi utfolder oss gjennom kjente og nye sanger, rim og regler. Under lunsjen, som serveres rett i etterkant, gis tid og rom for uformelle samtaler med andre som er i en liknende livssituasjon. Erfaring viser at mange har nytte av dette, og flere utvikler gode vennskap til glede for barn og voksne.

Ta kontakt på ved påmelding eller ved spørsmål.

Utskrift E-post