Vi gratulerer Venja Ruud Nilsen for Kai Zahls ærespris

Kai Zahls ærespris ble lørdag 9. september delt ut under jubileumsforestillingen i Bærum Kulturhus. Prisen ble opprettet i 2015 for å støtte og muliggjøre sosialt kulturelt entreprenørskap. Formålet er å støtte de som gjør en særskilt innsats og har mot til å tenke utenfor boksen innen kulturelle aktiviteter. I Kai Zahl sitt navn deler Dissimilis årlig ut en ærespris for å stimulere til økt kulturelt mangfold og fremheve det fantastiske som skjer når man ser muligheter fremfor begrensninger.
I år gikk prisen til Venja Ruud Nilsen og hennes arbeid for Musikk i fengsel og frihet ( Miff). Musikk i fengsel og frihet gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Venja startet det banebrytende prosjektet Musikk i fengsel og frihet for innsatte kvinner på Bredtvedt fengsel for 25 år siden. Kvinnene får musikktilbudet mens de sitter inne og etter at de er ferdigsonet. Tilbudet har betydd mye for mange mennesker, og modellen har vært svært vellykket. I dag er det flere slike musikkprosjekter over hele landet. Det var en rørt prisvinner som tok imot prisen på scenen denne kvelden. 

 

Les mer om Musikk i fengsel og frihet her

Utskrift E-post