NYTT GRATIS TILBUD: Musikk for Alle- DRAMMEN

Vi vil lørdag 10.mars kl 11.30-13.30 starte opp vår tilbud; Musikk for Alle, i Drammen. Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha plass i det kulturelle landskapet og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. Vårt arbeid og våre aktiviteter er forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står som sentrale verdier, samtidig som vi skal tørre å være utfordrende og nyskapende.

«Musikk for alle» er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå.

«Musikk for alle» krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner
mellom barn, foreldre og pårørende.

«Musikk for Alle» arrangeres i samarbeid med Megabandet i Drammen.

Sted: G60 scene, Grønland 60 (inngang fra Fabrikkgata) 3045 Drammen. 2.etg. m/heis
Datoer: 10. mars/14. april/2.juni
Tidspunkt: Klokka 11.30 til 13.30

 

Kontakt: Øystein Remme, Megabandet: /91548178 eller / - tlf.67174880

www.dissimilis.no eller facebook.com/Dissimilisgleden

Utskrift E-post