Noen i Lørenskog som drømmer om å være med i band?

Lørenskog musikk- og kulturskole i samarbeid med Dissimilis starter opp et nytt, tilrettelagt bandtilbud i Lørenskog for musikkinteresserte i alderen 15-100 år. Det vil ledes av Henning Brøvig Hanssen som er musikkterapeut ved Lørenskog musikk- og kulturskole. Han jobber blant annet som musikkterapeut ved Tilrettelagt opplæring ved Mailand videregående skole og som dirigent for Vasshjulet Tut & Blæs.

I oppstartsfasen er det ønskelig å få kartlagt aktuelle brukere av et slikt tilbud og å finne tidspunkt for øvinger som passer flest mulig. Repertoar og metodikk vil bli bestemt ut fra musikantenes ønsker og behov. Instruksjon gis både i grupper og eventuelt individuelt.

Lørenskog musikk- og kulturskole vil bistå med utlån av instrumenter, eventuelt stille med lokaler.

For mer informasjon: kontakt Henning Brøvig Hanssen tlf. 411 02 362 eller e-post 

Utskrift E-post