Årets første Musikk for Alle, Drammen

Til helgen er det klart for årets første Musikk for Alle i Drammen, en gratis musikkstund med sosialt samvær.«Musikk for alle» er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritets­språklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. «Musikk for alle» krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Sted: G60 scene, Grønland 60(inngang fra Fabrikkgata 2 etasje m/ heis) 3045 Drammen

Datoer våren 2019: 19. jan / 9. feb. / 9. mars / 6. april / 11. mai / 15. juni

Tid: 11.30 til 13.30

Musikk for Alle, Drammen, arrangeres i samarbeid med Megabandet i Drammen ????

 

Vel møtt!

Utskrift E-post