Musikk for Alle- Lørenskog lørdag 2. mars

Vi kjører i gang mars med Musikk for Alle, Lørenskog lørdag 2. mars :). Musikk for alle er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. Musikk for alle krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende

Musikk for Alle, Lørenskog, arrangeres i samarbeid med Helse og omsorg og Kultur i Lørenskog Kommune. En stor takk til Lørenskog
Røde Kors og Afghansk kvinneforening, samt Ekstrastiftelsen og Gjensidigestiftelsen for deres støtte.

Utskrift E-post