Sang ut for sang i skolen foran Stortinget

Onsdag ettermiddag runget sangen fra flere hundre mennesker foran Stortinget i Oslo. De 33 nasjonale organisasjonene, blant annet Dissimilis, og institusjonene som sto bak arrangementet, stod sammen om aksjonen og tok et opprop for å styrke- ikke svekke sangen i skolen, og overleverte et opprop til Stortingspolitikerne.???????? Takk til Maj Britt Andersen og alle andre som møtte opp og sang! www.syngiskolen.no #syngut

I oppropet krever organisasjonene et kompetanseløft i sang for dagens og morgendagens lærere, sangrepertoaret må gjøres mer tilgjengelig i skolen og de vil at sangen skal få sin rettmessige plass i læreplanene. Dette må til for å bringe sangen tilbake i skolehverdagen.

Inger-Pernille Stramrud har organisert en underskriftsaksjon på nettet for å styrke sangens plass i læreplanen. Hun overleverte over 18 000 underskrifter til politikerne foran Stortinget.

Foto: Endre Lohne

Utskrift E-post