Velkommen til ny Generalsekretær i Dissimilis Norge

Fra 1. september går Benjamin Zahl Bergem inn i rollen som ny generalsekretær i Dissimilis Norge. Bergem er barnebarnet til grunnlegger av Dissimilis, Kai Zahl. Kai Zahl viet hele sitt voksne liv til å bygge opp organisasjonen
Dissimilis som har jobbet for at mennesker med en psykisk utviklingshemming skal ha en likeverdig plass i det kulturelle landskap. - Jeg er både stolt og ydmyk over å ha fått denne stillingen og jeg er klar for å ta fatt i utfordringen. Rollen som Generalsekretær i Dissimilis Norge er en fantastisk mulighet for meg til å komme med positive bidrag til en organisasjon som har hatt stor betydning for veldig mange menneskeliv, mitt eget inkludert, uttaler Bergem om ansettelsen. Bergem har vokst opp med Dissimilis og musikk gjennom sin bestefar Kai Zahl og sin onkel Børge Zahl. Han valgte å utdanne seg til vernepleier og innen kommunikasjon og helseledelse. Han vektlegger at Dissimilis og Kai Zahl har hatt stor innvirkning på hans liv og hans veivalg i karrieren. - Dissimilis har fra tidlig alder vært med å forme mine verdier og en tankegang som har blitt gjenspeilet blant annet i yrkesutøvelsen;spesielt verdier knyttet til inkludering og verdighet, samt en tankegang om at alle har rett til å bli sett og hørt, sier Bergem. -Jeg vil på mange måter si at Kai både er og har vært et forbilde for meg i hans kamp for et mer åpent samfunn hvor det skal være plass til alle. Bergem mener at det blir viktig at Dissimilis Norge jobber mot å skape et enda tettere nettverk med søkelys på å utveksle gode ideer og tanker som kan bidra til å øke både kvalitet og trivsel for både nåværende og fremtidige medlemmer. - Vi må fortsette det viktige arbeidet med å skape et nasjonalt kulturelt fellesskap som i tillegg til sosial deltakelse bidrar til å øke kvalitet ute hos den enkelte gruppen.

Bergem har en solid faglig bakgrunn som vernepleier og har erfaring med organisering og ledelse. Han har en sterk forståelse av verdien av arbeidet Dissimilis står for, og det viktige samfunnsoppdraget organisasjonen utøver, sier styreleder, Kjetil Ørbeck om nyansettelsen. - Bergem har gode og nye tanker om hvordan Dissimilis kan få til videre vekst og utvikling, og spesielt hvordan arbeidet og kompetansen kan nå ut enda bedre til flere rundt om i landet. Han tilhører også en generasjon som ikke i samme grad har kunnskap om Dissimilis og har gode forutsetninger for å bygge bro til en ny generasjon av foreldre og deltagere, avslutter Ørbeck.

Dissimilis Norge er en landsdekkende organisasjon som jobber for at mennesker med en psykisk utviklingshemming skal ha et likeverdig kulturtilbud. Dissimilis Norge har over 90 medlemsgrupper over hele landet som driver med tilrettelagt undervisning i musikk, teater og dans. Dissimilis Norge ble stiftet i 1992. Prinsesse Astrid fru Ferner er Dissimilis Norges høyeste beskytter. Dissimilis ble startet av Kai Zahl som gikk bort i 2015.

 

Vi vil ønsker han velkommen til Dissimilisfamilien og ønsker han lykke til :)

Utskrift E-post