Tusen takk for ditt engasjement og innsats

Dissimilis ønsker å takke Liv Bakke Kvinlog for 10 år som generalsekretær i Dissimilis Norge. Hun har satt sitt preg på Dissimilis og vi vil savne henne. Vi ønsker henne masse lykke til videre :) Som Liv sier det selv: "Dissimilis Norge har vært så mye mer enn en jobb. Dette har vært livet mitt de siste 10 årene. Jeg har hatt mange sterke møter med våre artister i Dissimilis, instruktører, ledere og frivillige over hele landet. Jeg bærer med meg veldig mange unike minner og kunstneriske opplevelser skapt av våre flotte artister i Dissimilis. Nå er jeg klar for å tråkke nye stier og går inn som daglig leder i Norsk Viseforum og nestleder i Musikkens Studieforbund i Oslo. Jeg kommer til å jobbe med min arvtaker i nasjonale musikknettverk, og jeg skal i mitt verv i Norges største studieforbund selvsagt ta vare på interessene for all tilrettelagt opplæring i Dissimilisgruppene i landet. Dissimilis vil alltid være med meg! Tusen takk for 10 fantastiske år!"

Hun er glad for å kunne meddele at Dissimilis Norge har fått økt driftsstøtte fra Norsk Musikkråd. Denne har nå økt til 450 000,- og sikrer at generalsekretærens stilling videre nå er fast 100%. Dette betyr at man nå får en generalsekretær som har enda mer tid til rådighet for å jobbe i og for fellesskapet i Dissimilis Norge. I tillegg vil noe av disse midlene tilkomme Kulturstipendet slik at DN kan støtte flere av deres prosjekter rundt i landet.

Vi har også fått tilslag på å bli del av Frifond Organisasjon, hvilket betyr at man nå kan søke om Frifond-midler direkte fra Dissimilis Norge. Dette kan man også lese mer om i det kommende magasinet, samt at Benjamin vil få informasjon han vil sende dere på dette. Liv er glad for å kunne gi stafettpinnen videre med et godt økonomisk fundament og bedre vilkår for medlemmene i organisasjonen.

Ny generalsekretær er Benjamin Zahl Bergem :)

Utskrift E-post