Sang og Musikk for Alle, Drammen, førstkommende lørdag

«Sang og Musikk for alle» er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. «Musikk for alle» krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Sted: G60 scene, Grønland 60, Drammen

Lørdag 12. oktober kl.11.30-13.30

Varighet 2 timer

Sang og musikk for alle, Drammen, arrangerers i samarbeid med Megabandet Drammen

Velkommen!

Utskrift E-post