Sang og Musikk for Alle, Oslo lørdag 25. januar

Lørdag 25. januar er det semesterets første Sang og Musikk for Alle, Oslo. 😊

Sang og Musikk for alle er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. Her kreves ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Sted: Oslo Kulturskole, 4 etasje, Tøyenbekken 5, Grønland Oslo
Tid: Lørdag 25. januar, kl.11.30-13.30

Sang og Musikk for Alle, Oslo, arrangeres i samarbeid med Kulturskolen Oslo.

Vel møtt! Vi gleder oss til å se dere

Utskrift E-post