Eksterne bidragsytere WEBINAR 16. OKTOBER

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter vil fredagen 16. oktober invitere til webinar med tema: «Inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i konserter og forestillinger» med dialog/debatt rundt arbeidets etiske aspekter. Vi har i den forbindelse invitert en rekke dyktige fagpersoner og samarbeidspartnere som vil dele sine erfaringer rundt dette temaet. Det vil bli innlegg, etterfulgt av paneldebatt og gruppediskusjoner. Vi gleder oss

Her en kort presentasjon av eksterne bidragsytere:

Elin Holmen Kurverud og Sigrun Rogstad Gomnæs (Torshovkorpset): 

Elin er messinglærer og dirigent i Torshovkorpset. Hun begynte i korpset i 2005. Hun har utdannelse fra Barratt Due musikkinstitutt og Norges musikk­høgskole.
I tillegg til Torshovkorpset jobber hun som trompetlærer ved Unge Talenter og musikk på Majorstuen ved Barratt Due musikkinstitutt, og ved musikklinja på Foss videregående skole. Hun spiller også blant annet i tenThing brassensemble, hvor Tine Thing Helseth er kunstnerisk leder.

Sigrun er slagverklærer og dirigent i Torshovkorpset. Hun begynte i korpset 2002. Hun har utdannelse fra Norges musikkhøgskole. Sigrun jobber i dag som frilansmusiker i Oslo. Hun har stadig vikariater i orkestrene i Oslo. Sigrun er medlem av slagverkstrioen Pinquins som har konserter både i inn- og utland. Sigrun underviser også på TUP på Norges musikkhøyskole, og på musikklinja ved Foss videregående.

Torshovkorpset:
Torshovkorpset er et korps for barn, ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming og lærevansker. Korpset ble stiftet i 1972 og har i dag rundt 70 aktive musikanter, i alderen fra 11 til 63 år. Korpset har et høyt aktivitetsnivå, og har de siste årene spilt konserter med bla. kringkastingsorkesteret, Espen Beranek Holm og Tine Thing Helseth.

Les mer omTorshovkorpset her

Åsta Knudsen (Bergen kulturskole- musikkterapisenteret)

Åsta er utdannet musikkterapeut med mastergrad fra Grieg akademiet i Bergen. Hun har tidligere jobbet i 13 år ved Statped Vest med hørselshemmede og døvblindfødte. Nå jobber hun ved Bergen Musikkterapisenter som ligger under Bergen Kulturskole. Her jobber hun på det 15. året med barn, unge og voksne med ulike typer funksjonshemminger og utfordinger.

Les mer om Bergen Kulturskole her

Merete Lippert Tobiassen (Haug skole- og ressurssenter)

Merete Lippert Tobiassen, musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune. Har jobbet med musikkterapi i spesialundervisningen i 30 år. Lang erfaring med at elevene deltar i fremføringer. Forestillingene slik hun skal snakke om på seminaret har vi hatt i 15 år, og metodikken er utviklet ved Haug i samarbeid med det tverrfaglige personalet. Hun har også i en årrekke vært praksislærer ved musikkterapistudiet, samt sittet som representant for spesialpedagogisk arbeid i musikkterapiforeningens fagstrategisk utvalg.

Haug skole og ressurssenter i Bærum er en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder. Haug skole og ressurssenter har elever med vansker på ulike områder, multihandikappede, autisme og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker. Skolen er organisert i avdelinger. Hver avdeling består av 4-6 klasser med 5-7 elever i hver klasse. Et varierende antall elever fra 1. til 7. klasse er integrert ved ulike barneskoler i Bærum, og det er grupper på alle trinn på Hosletoppen ungdomsskole.

Les mer om Haug skole og ressurssenter i Bærum her

Torbjørn Øvrevik (Det grenseløse teater)

Torbjørn er en 32 år gammel vestlending, som startet som instruktør for Det Grenseløse Teateret i Nittedal i 2018. Han har en bachelor i drama og teater fra Høgskulen i Volda og mastergrad i Estetiske fag: fordypning i Drama og Teaterkommunikasjon ved Oslo Met.

Det Grenseløse Teateret er et teater for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og har vært en undergruppe i Teatersmia i Nittedal teater siden 2015. I 2018 valgte de og gjennomføre et selvskrevet stykket som het “Kongelig Kaos”. I 2020 gjennomførte de forestillingen Peer Gynt av Henrik Ibsen, og planen videre for neste forestilling blir en Midtsommernatts Drøm av William Shakespeare. De gjennomfører ukentlige øvinger med gruppen for å bli klare til forestillingen. I mellomrommet der de ikke øver på selve forestilling har de drama og teaterøvelser. Dette vil si målrettede øvelser, med improvisasjon, fantasi, kreativitet og bevegelse

Les mer om Det grenseløse teateret her

 

 

 

Utskrift E-post