Eksterne bidragsytere FAGSEMINAR 2020

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter vil helgen 17.-18. april invitere til fagseminar med tema: «Inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i konserter og forestillinger» med dialog/debatt rundt arbeidets etiske aspekter. Vi har i den forbindelse invitert en rekke dyktige fagpersoner og samarbeidspartnere som vil dele sine erfaringer rundt dette temaet. Det vil bli innlegg, etterfulgt av paneldebatt og gruppediskusjoner. Vi gleder oss til en helg med faglig påfyll fra eksterne og interne, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Her en kort presentasjon av eksterne bidragsytere:

Nanna Kathrine Edvardsen (UiT Norges Arktiske Universitet):

Nanna Kathrine er dramapedagog og stipendiat i Kulturdeltakelse ved Institutt for Vernepleie ved UiT Norges Arktiske Universitet. I forbindelse med sin Ph.D. forsker hun på kunstprosjekter der personer med ulik funksjonsevne skaper og formidler kunst sammen, og hun er opptatt av å oppdage og synliggjøre barrierer og muligheter knyttet til deltakelse og inkludering i disse prosjektene. Hun har tidligere arbeidet som instruktør i Dissimilis, i bolig for personer med kognitive funksjonsnedsettelser, som støttekontakt og som skoleassistent og SFO-medarbeider. Hun brenner for et inkluderende samfunn og for en levende og demokratisk kunst- og kultursektor med rom for estetisk og etisk mangfold.

Les mer om UiT Norges Arktiske Universitet her

Bente Hove Perdersen Stundal (Dissimilisgruppen Oppvask) :

Bente er utdannet førskolelærar ved Sogndal lærarskule i 1984, og jobbet etter det som avdelingsleder og styrer i barnehager på Gol og i Øvre Årdal. I 1998-1999 tok hun «Tilpassa musikkopplæring» ved musikkhøgskolen i Oslo, og jobbet i musikkskolen med musikkbarnehage og grunnopplæring musikk i Øvre Årdal og Lærdal. Fra 2002 jobbet hun som musikklærer i skole og kulturskole i Nord-Aurdal kommune. I 2004-2005 tok hun «Musikk i grunnskolen» ved høgskolen i Elverum. Bente jobber i dag i kulturskolen med teater- og musikkgrupper for menneske med utviklingshemming. Bente har alltid likt å jobbe med tekst, musikk og drama. Alt i ungdomstiden kom de første sangtekstene ned på papiret. Hun har dirigert barnekor i 30 år og selv sunget i kor/grupper i 40 år. I november 2004 ga hun ut diktsamlinga ”Rør ved meg”. Hun har vært med å har skrive barnemusikal, sanger, musikkeventyr til blandakor, barnekor, teatergruppe og «SkriBente» skriver også sangtekster på oppdrag for andre.

Elin Holmen Kurverud og Sigrun Rogstad Gomnæs (Torshovkorpset): 

Elin er messinglærer og dirigent i Torshovkorpset. Hun begynte i korpset i 2005. Hun har utdannelse fra Barratt Due musikkinstitutt og Norges musikk­høgskole.
I tillegg til Torshovkorpset jobber hun som trompetlærer ved Unge Talenter og musikk på Majorstuen ved Barratt Due musikkinstitutt, og ved musikklinja på Foss videregående skole. Hun spiller også blant annet i tenThing brassensemble, hvor Tine Thing Helseth er kunstnerisk leder.

Sigrun er slagverklærer og dirigent i Torshovkorpset. Hun begynte i korpset 2002. Hun har utdannelse fra Norges musikkhøgskole. Sigrun jobber i dag som frilansmusiker i Oslo. Hun har stadig vikariater i orkestrene i Oslo. Sigrun er medlem av slagverkstrioen Pinquins som har konserter både i inn- og utland. Sigrun underviser også på TUP på Norges musikkhøyskole, og på musikklinja ved Foss videregående.

Torshovkorpset:
Torshovkorpset er et korps for barn, ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming og lærevansker. Korpset ble stiftet i 1972 og har i dag rundt 70 aktive musikanter, i alderen fra 11 til 63 år. Korpset har et høyt aktivitetsnivå, og har de siste årene spilt konserter med bla. kringkastingsorkesteret, Espen Beranek Holm og Tine Thing Helseth.

Les mer omTorshovkorpset her

Åsta Knudsen (Bergen kulturskole- musikkterapisenteret)

Åsta er utdannet musikkterapeut med mastergrad fra Grieg akademiet i Bergen. Hun har tidligere jobbet i 13 år ved Statped Vest med hørselshemmede og døvblindfødte. Nå jobber jeg ved Bergen Musikkterapisenter som ligger under Bergen Kulturskole. Her jobber hun på det 15. året med barn, unge og voksne med ulike typer funksjonshemminger og utfordinger.

Les mer om Bergen Kulturskole her

Merete Lippert Tobiassen (Haug skole- og ressurssenter)

Merete Lippert Tobiassen, musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune. Har jobbet med musikkterapi i spesialundervisningen i 30 år. Lang erfaring med at elevene deltar i fremføringer. Forestillingene slik jeg skal snakke om på seminaret har vi hatt i 15 år, og metodikken er utviklet ved Haug i samarbeid med det tverrfaglige personalet. Jeg har også i en årrekke vært praksislærer ved musikkterapistudiet, samt sittet som representant for spesialpedagogisk arbeid i musikkterapiforeningens fagstrategisk utvalg.

Haug skole og ressurssenter i Bærum er en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder. Haug skole og ressurssenter har elever med vansker på ulike områder, multihandikappede, autisme og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker. Skolen er organisert i avdelinger. Hver avdeling består av 4-6 klasser med 5-7 elever i hver klasse. Et varierende antall elever fra 1. til 7. klasse er integrert ved ulike barneskoler i Bærum, og det er grupper på alle trinn på Hosletoppen ungdomsskole.

Les mer om Haug skole og ressurssenter i Bærum her

 

Påmeldingfrist 25 mars. Påmelding her

Les mer om seminaret her

 

Utskrift E-post