FRI KUNST 2020

Dissimilis er med å feire FRI KUNST 2020 – en ukes feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.-8. mars. Initiativet for denne uken er å sette fokus på kunstnerisk frihet. Her står vi sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstutisjoner- i alle land- skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn. Den kunstneriske frihet er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikkere som er uenig i budskap, virkemidlene eller form på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. Prosjektet er satt i gang av SafeMUSE, som jobber for å sikre trygge rammer for kunstnere i alle land som er ofre for forfølgelse, trusler, sensur eller andre brudd på sin ytringsfrihet. Utgangspunktet for markeringen er den økede oppmerksomheten som er rundt disse spørsmålene i den norske offentligheten, og samtidig det økte presset som er mot kunstnerisk ytringsfrihet i verden og ikke minst i Europa.

Les mer om FRI KUNST 2020 her

Utskrift E-post