VIKTIG info til alle elever og pårørende ved Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter

Viktig info til alle elever og pårørende ved Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter. Vi vil med dette informere om at vi etter vurdering av faktorer ihht anbefalinger fra FHI avlyser alle kommende ekstraordinære arrangementer inntil rådene for dette endres. Dette gjelder i første omgang vårkonserten mandag 16. mars og filmkveld tirsdag 24. mars.

Vanlig undervisning enkeltvis og gruppevis opprettholdes foreløpig, men dette kan endre seg. Vi følger nøye med på de råd som kommer og retter oss etter anbefalinger fra kommunen og FHI.

Vi har potensielt sårbare personer blant oss når det gjelder smitte og spredning av smitte, og oppfordrer alle til være påpasselige med å følge råd om smittevern og å unngå nærkontakt. Dette innebærer at personer med symptomer på forkjølelse, feber, hoste eller andre luftveissymptomer bes holde seg hjemme for å beskytte andre. Enhver som potensielt er i en risikogruppe bes følge de anbefalinger som kommer fra FHI ift deltakelse på offentlige arenaer.

Dissimilis Kompetansesenter vil så godt som mulig legge til rette for gode hygienemuligheter for elever og for besøkende. Håndvask eller hånddesinfeksjon er tilgjengelig ved inngangspartier, i kafeen og på øvingsrom. Vi anmoder alle til håndvask eller hånddesinfeksjon ved ankomst og i forkant av undervisningstimene.  

Utstyr og instrumenter etc som brukes i undervisningen rengjøres og desinfiserer etter bruk.

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk kontakt mellom den syke og andre personer, eller indirekte ved at smittestoffene overføres til inventar og utstyr, eksempelvis ved hosting og nysing, og at andre deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på hendene som føres til munn og slimhinner.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

 

God hostehygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus. Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk. Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsen. 

Vi har potensielt sårbare personer blant våre elever når det gjelder smitte og spredning av smitte, og vi vil derfor følge nøye med på de råd som kommer og rette oss etter anbefalinger som blir gjeldende for oss. Inntil videre kjører vi vanlig undervisning, men oppfordrer alle til være påpasselig ift nærkontakt og smittevern. Vi beklager dette, og vil selvfølgelig finne en ny dato i fremtiden :)

Utskrift E-post