Årets første utgave av Dissimilismagasinet ute NÅ

Bilder av deler av forside av Magasinet Dissimilis

Nå er første utgave av Dissimilisbladet 2020 ute. Her har man masse fint lesestoff og bilder man kan lese og se i disse dager. Her kan du blant annet lese om mange nye prosjekter som er på gang rundt omkring hos våre Dissimilisvenner, man kan få fagtips, og lese om hvordan Dissimilis world ble til, samt masse annet. God fornøyelse!

Ønsker du å få det tilsendt per post, send oss en mail på (porto tilkommer).

Les bladet her.

Utskrift E-post