Smittevern ved Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter

bilde av håndvask med tekst smittervern oppå

Dissimilis Kompetansesenter har besluttet å åpne for aktivitet på huset igjen, noe vi er veldig glade for å kunne gjøre. Men som vi alle vet, er det fortsatt en alvorlig situasjon i samfunnet, med oppblussinger av Covid 19 rundt omkring denne sensommeren. Det er derfor helt nødvendig med konkrete og gjennomførbare smittevernstiltak for å legge til rette for en trygg drift, hvor vi minimerer muligheter for eventuell smittespredning. Tiltakene er basert på veileder for smittevern i kulturskoler/skoler og for veileder for musikkøvelser, og vil oppdateres ettersom det kommer nye retningslinjer fra myndighetene.

 

1. Personer som er syke eller har symptomer på sykdom skal ikke møte opp. Som alle andre steder er det viktigste av alt å holde seg hjemme ved sykdom eller tegn på sykdom. Alle besøkende ved kompetansesenteret skal være symptomfrie, og heller ikke ha tilløp til forkjølelse el. Elever, foresatte og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse holde seg hjemme frem til man har vært symptomfrie i minimum ett døgn. Dersom elever får symptomer på luftveisinfeksjon eller annen sykdom, skal de hjem så fort det lar seg gjøre. Eleven skal vente på eget rom eller ute der det ikke er andre elever.

2. Overholdelse av avstand og redusert kontakt mellom personer. Redusert kontakt minsker risikoen for smitte. Avstand på min. 1 meter skal overholdes. Undervisningsrom tømmes og rengjøres mellom hver elev/gruppe. Alle elever bes møte rett til undervisning, med 5 minutter i forkant til gjennomføring av håndvask, slik at undervisningen kan starte presis. Enkelttimer vil avsluttes 10 min. tidligere og gruppetimer 15 min. tidligere i en periode, slik at instruktører får tid til å legge til rette for trygg gjennomføring av håndvaskerutiner, sørge for at alle elever er ute før neste elever ankommer og vaske over alle kontaktpunkter og instrumenter. Tiltaket er også viktig for å unngå oppsamling av elever og foresatte i gangområdet. Kafédriften er stengt inntil videre. Vi beklager ulempen dette medfører både praktisk og sosialt for dere alle. Tiltaket er dessverre helt nødvendig inntil videre, da kaféområdet ikke er stort nok til krav om overholdelse av1 meteravstand samt åpner for mange kontaktpunkter mellom folk. Det vil ikke være mulig å oppholde seg i eller vente i kafeområdet med mindre dette er avklart og avtalt på forhånd. Ledsagere besvente utenfor senteret, i bilen etc,med mindre deres tilstedeværelse er nødvendig for elevens ve og vel.

3. Håndvask og håndhygiene. Vi legger til rette for og ber alle om å vaske hender grundig både før og etter undervisningen. Dette for å redusere fare for å ta med smitte inn på huset, og ta med en ev. smitte i det man drar. Alle bes benytte håndvask i tilknytning til øvelsesrom. Det er to toaletter med håndvask i storsalen, et toalett med håndvask i kjelleren og et toalett med håndvask i 2. etg. Det er i tillegg tilrettelagt for håndvaskbak disken i kafeen. Fordel dere på vaskestasjonene og hold avstand ved eventuell kø. Ved vaskene er det satt opp plakat for håndvask anbefalt av FHI. Vær vennlig å følge denne, slik at håndvasken blir effektiv, og vi unngår falsk trygghet ved «slurvete» håndvask. Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på øvelsesrom som et supplement til håndvask.

4. Tilrettelegging av lokaler,instrumenter og utstyr. Instrumenter og utstyr skal i hovedsak ikke deles og kun berøres av den som skal benytte det. Alle instrumenter rengjøres før og etter bruk. Mikrofoner beskyttes med plast, som byttes mellom hver elev. Øvelsesrommene forberedes av instruktør ved en praktisk gjennomgang i forkant av undervisningstimene for å sikre at smittevernet blir tilstrekkelig ivaretatt. Forsterket renhold utføres på utsatte områder og kontaktflater, som håndtak, stoler, nettbrett, datamaskiner/tastaturer, toaletter, håndvaskerog andre gjenstander som ofte berøres.

5. Registrering hos miljøvert. Det vil være en egen miljøvert på huset den tiden undervisning pågår. Miljøverten oppholder seg i hovedsak i kafeområdet, og skal sørge for at tiltak overholdes, for registrering av besøkende og bistå ved behov ved ankomst og avreise. Alle som oppholder seg inne på kompetansesenteret; elever, pårørende, ledsagere,skal registreres på en liste med navn og telefonnummer. Listene blir oppbevart i administrasjonen i 10 dager for evt smittesporing, før de slettes.

Er noe uklart eller har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss! Vi gleder oss til å se dere alle sammen og ønsker med dette velkommen til undervisning i litt annerledes former😊

 
 

Utskrift E-post