Webinar: Inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i konserter og forestillinger

Fredag 16. oktober inviterer Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter inn til webinar, det første av en rekke som vi komme. Her vil vi ta opp/ belyse ulike temaer og problemstillinger. Tema i denne første serien vil være: Inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i konserter og forestillinger.

Webinarets innhold: Dissimilis jobber for et inkluderende kulturliv, og i dette første webinaret vil flere bidragsyteres fra ulike kulturarenaer dele sine spennende og viktige erfaringer på feltet. Les mer om bidragsyterne under eller her

Ettermiddagen vil bestå av praksisinnlegg og paneldebatt om etiske aspekter og dilemmaer styres av Dissimilis nasjonale kompetansesenters leder Mathias Eckhoff.

Målet er å belyse viktige aspekter rundt inkludering av personer med ulike funksjonsnedsettelser i konserter og forestillinger.

Sett av Fredag 16.oktober kl. 16.00 – 18.00 - Webinaret er Fritt for ALLE!

Meld deg på her

Når webinaret nærmer seg vil du motta en link på mail.

VELKOMMEN
Ved spørsmål kontakt: / 922 56 907

Utskrift E-post