Konserter, forestillinger og andre arrangementer

Kompetansesenteret arrangerer hvert år en rekke større og mindre konserter og forestil­linger. Våre større scenekunstprosjekter utvi­kles sammen med våre elever og bygges opp rundt deres iboende talenter.

Dissimilis har gjennom årene presentert en rekke banebry­tende og utfordrende forestillinger innenfor alle sjangre av scenekunst; opera, musikal, sang, teater og dans. Vi er med dette med på å tilrettelegge for alles deltakelse i det kulturel­le landskap, både som publikum og som kul­turelt skapende, og bidrar til anerkjennelse av ulike og spennende stemmer på det kulturelle samfunnsområdet.

Utskrift E-post