Kompetanseformidling og erfaringsutveksling

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter har over 35 års fartstid med tilrettelagt kunstnerisk aktivitet, og bidrar gjerne med formidling av kompetanse og utveksling av erfaring.

Kurs og workshops:

Kompetansesenteret tilbyr kurs og workshops på grunnleggende og viderekomment nivå innen; bandsamspill, teknologisk tilrettelegging, sang- og stemmetrening, performance; dans, bevegelse og teater, arbeid med musikk- og helsegrupper.

Praksis – og studiebesøk:

Kompetansesenteret tar imot praksis- og studiebesøk, og ønsker kontakt og samarbeid med utdanningsinstitusjoner og aktører innen kulturarbeid. Program og tid for besøket tilpasses etter ønske og behov.

Veiledning ved oppstart av tilbud:

Kompetansesenteret har dyktige instruktører med fagkunnskap og erfaring som gjerne reiser ut og bidrar i oppstartsfasen av nye tilrettelagte tilbud, og veileder inn i allerede eksisterende aktiviteter.

Inspirasjonsforedrag:

Kompetansesenteret bidrar gjerne med inspirasjonsforedrag på ulike arenaer med utgangspunkt i «den umulige tanken», tuftet på grunnlegger Kai Zahls urokkelige tro på menneskets iboende muligheter.

Undervisnings- og fagmateriell:

Kompetansesenteret utvikler undervisnings- og fagmateriell for praktisk tilrettelegging av kunstneriske tilbud til målgruppen, samt til inspirasjon og styrket kunnskap om relevante tema. Vi har undervisningsvideoer, faghefte, tilretteleggingsmateriell og fagartikler.

 

 

«Tenk! To flotte songar – fiks ferdige på berre nokre timar når de var her! Fargenotesystem og mykje positivt pågangsmot gjorde susen! Elevane hadde det veldig kjekt og det hadde eg òg!» Ansatt ved tilrettelagt musikklinjeSend en epost til
Eller ring på telefon: 67 17 48 88


Utskrift E-post