Dissimilis Norge

Organisasjonen Dissimilis Norge ble opprettet i 1992 for å ivareta interesser og behov til Dissimilisgrupper over hele landet.

Dissimilis Norge er i dag en paraplyorganisasjon for rundt 90 grupper og 700 Dissimilisartister, og har en viktig rolle som nettverks- og kurskoordinator for kompetansesenteret. Medlemskap i Dissimilis’ nettverk gir mange fordeler; deltakelse i et sosialt og kulturelt fellesskap, medlemsblad, tilgang på søknad om økonomiske midler, kursing fra Kompetansesenteret og rabatt på Dissimilis-hjelpemidler og spesialinstrumenter.

Hvert år inviterer Dissimilis Norge sammen med Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter til et stort musikalsk samlingspunkt – Dissimilisfestivalen – som finner sted i juni på Rådhusplassen i Oslo.

 

 


 

 
 Last ned brosjyre her

 

Utskrift E-post