Mathias Eckhoff

Leder Dissimilis

Jeg jobber i Dissimilis rett og slett fordi jeg var så heldig å få lov til å være med på denne artige reisen.

Dissimilis er en talentfabrikk med forgreninger over hele verden. Et sted hvor det «umulige» blir gjort mulig. Det er et eventyr som har vokst seg stort. Som kommuniserer på tvers av språk, kultur, kjønn og funksjonalitet. Som skaper livskvalitet og bygger broer. Som gjennom det enkle berører det universelt store. 

Skal jeg si noe om annerledeshet så må det være at vi alle er nettopp det. Annerledes. Og at det har vi alle felles. At når vi så desperat prøver å være like, avstumper vi oss selv og blir fattigere mennesker, et fattigere samfunn og en fattigere verden.

Utskrift E-post

Benjamin Zahl Bergem

Generalsekretær Dissimilis Norge

Jeg har bakgrunn som vernepleier med videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse. Gjennom min bestefar Kai Zahl har jeg hatt et nært forhold til Dissimilis hele livet. Dissimilis har fra tidlig alder vært med å forme mine verdier og en tankegang som har blitt gjenspeilet blant annet i yrkesutøvelsen; spesielt verdier knyttet til inkludering og verdighet, samt en tankegang om at alle har rett til å bli sett og hørt.

Rollen jeg nå går inn i som Generalsekretær i Dissimilis Norge er en fantastisk mulighet for meg til å komme med positive bidrag til en organisasjon som har hatt stor betydning for veldig mange menneskeliv, mitt eget inkludert. Med lang kjennskap til Dissimilis som organisasjon og med faglig bakgrunn tilegnet gjennom utdanning og arbeidserfaring håper jeg å bidra til at Dissimilis fortsetter å utvikle seg, at gode ideer blir spredd og at vi fortsetter å være en viktig aktør i det kulturelle landskapet.

Dissimilis gir mennesker mulighet til å skinne, utvikle seg og ta sin plass i kulturlivet. Det skaper deltakelse hvor det er rom for alle uansett funksjonsnivå. I tillegg til å være et kulturtilbud er Dissimilis en viktig arena for utvikling av sosiale relasjoner og vennskap.

Min første assosiasjon når jeg hører ordet annerledeshet er Dissimilis. Jeg tenker at Dissimilis som organisasjon er en hyllest til det å være annerledes, samt det å utfordre samfunnet til å tenke utover det som blir ansett som normalt. Det at mennesker med ulikt funksjonsnivå får muligheten til både å utfolde og utvikle seg i Dissimilis gir oss et mer åpent samfunn hvor annerledeshet blir sett på som en berikelse istedenfor en belastning.

Utskrift E-post

Silje Ask

Administrasjonsjef

Har jobbet i Dissimilis siden mai 2013, har tidligere jobbet som leder i boliger og som lærer. Jeg er utdannet fysioterapeut, har studert pedagogikk og holder nå på med en masteroppgave om Dissimilis og livskvalitet.

Jeg jobber i Dissimilis fordi her kan jeg jobbe med mennesker i en særdeles meningsfull kontekst.

Dissimilis er så mye mer enn hva veldig mange tror. Ja, vi underviser i sang, dans og musikk, men deltagelsen her rommer også så utrolig mye annet; fellesskap, vennskap, samhold, kjærlighet, mestring, forventninger, utfordring og glede.

Jeg tenker at vi generelt er for opptatt av å være like. Vi leter etter det som speiler oss, og blir lett usikre i møte med noe eller noen som representerer noe annerledes. Annerledeshet representerer for meg noe unikt, noe befriende og en verdi som er med på å berike det samfunnet vi lever i.

 

 

Utskrift E-post

May Bøhren

Elev- og frivillighetskoordinator

Jeg har vært med i Dissimilis som frivillig i snart 30 år.  De siste årene har jeg jobbet på kontoret tre dager i uken, men jeg jobber fremdeles som frivillig i tillegg. Er med på alle forestillinger og konserter. Vinner av kongens fortjenestemedalje. Holder hjulene i gang.

Jeg har alltid syntes det er flott å jobbe med mennesker.  Da jeg ble kjent med Dissimilis for snart 30 år siden var det ingen tvil, det er disse menneskene jeg vil jobbe for!

Jeg synes alle bør vite at Dissimilis favner om alle.  Tilrettelegger undervisningen for hver elev, gir de muligheten til å skinne fra sitt ståsted.

 Vi er jo ikke like noen av oss – alle våre elever er forskjellige, dette gjør arbeidet mere spennende.  Komme elevene i møte med sin annerledeshet – finne løsninger, gi de trygghet.

 

Utskrift E-post

Line Austrud-Hjelle

Fagansvarlig

Jeg har en bachelor i musikk og helse og har studert musikkterapi på masternivå. I Dissimilis jobber jeg som instruktør med enkeltelever, i grupper og kor, samt jobber jeg i adminstrasjonen med fagutvikling.

Jeg opplever det veldig meningsfullt å være med i Dissimilis. Her kan jeg, sammen med elevene og alle ansatte og frivillige, fortsette å strekke egne grenser- både faglig og personlig.

Dissimilis gjør en forskjell. For mange er det et før og et etter. Gjennom Dissimilis tilrettelagte kulturtilbud får mennesker mulighet til å oppdage og videreutvikle egne musiske ressurser. Her får mennesker ny verdighet.

Ingen, absolutt ingen mennesker er helt identiske. Tenk så flott, at hver og en er unik. Uten det ville verden vært et kjedelig sted. Denne unikheten- eller annerledesheten, om du vil, rommer Dissimilis. Her er det godt for oss alle å kunne være annerledes.

Utskrift E-post

Christian Gathe

Undervisningskoordinator

Jeg har en bachelor i psykologi fra London og en bachelor i Musikkproduksjon fra Westerdals (tidligere NISS) i Oslo. Jeg har stor tiltro til positiv psykologi, et smil kommer man langt med :)
Jeg jobber i Dissimilis fordi det er uten tvil verdens beste jobb. Arbeidet er viktig, kreativt, morsomt og ekstremt givende.

Jeg tror folk flest undervurderer hvor ekstremt viktig Dissimilis er for målgruppen. Ikke bare for å lære sin kunst, men først og fremst hvor mye det gjør for dem som menneske.

Her har vi trygge og morsomme, men også strenge og organiserte rammer noe som gir et fokus/engasjement og profesjonalisme man sjeldent ellers ser utenom Dissimilis blant denne målgruppen.

 

Utskrift E-post

Hilde Gulbrandsen

Prosjekt og nettverkskoordinator

Jeg begynte å jobbe på Dissimilis februar 2016. Jeg er en hektisk småbarnsmor til to gutter og er utdannet sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Å få jobbe på Dissimilis er en stor glede. Jeg opplever jobben som svært meningsfull. Den støtter opp og styrker enkeltmenneskets muligheter. Jobben Dissimilis gjør skaper livskvalitet og verdighet blant våre elever.

Dissimilis er et fantastisk sted, hvor det er mye latter og glede. Her er det mye talent og dyktige fagpersoner søm møter hele mennesket og skaper trygghet. Her kan alle være seg selv og oppleve mestring.

Alle er så like i dag så det er viktig å være annerledes. Vi gir hverandre svært lite rom for annerledeshet. Annerledeshet kan bli din styrke, identitet og normal tilstand-  tenk muligheter og vær deg selv!

Utskrift E-post

Truls Skjørholm

Teknisk ansvarlig

Mine første leveår tilbrakte jeg mer eller mindre på Rikshospitalet, så jeg vet litt om hvordan det er å være annerledes.
Tidligere har jeg studert elektronikk, lydteknikk og utøvende musikkunst.
Hunden min Pus har stilling som Terapi-Pus og følger alltid med når jeg går rundt på Dissimilis-huset.

Jeg har aldri opplevd å få så mye kjærlighet igjen for den kjærligheten jeg gir, som hos Dissimilis.
Å jobbe hos Dissimilis er spennende og lærerikt, meget krevende, samtidig ekstremt givende; Både pedagogisk, musikalsk, sceneteknisk og sosialt. Elevene slutter aldri å imponere, og privilegiet av å jobbe med så fantastiske, dyktige og varme kollegaer gjør Dissimilis mer til en familie enn en arbeidsplass.

Dissimilis er en organisasjon som ser, finner og skaper muligheter. Dissimilis er et sted hvor alle kan være seg selv. Hos Dissimilis er alle normale. Hos Dissimilis får alle lov å være menneske.

 

Utskrift E-post