Kjetil Bentsen

Band

Jeg er musikklærer og jobber til vanlig på en barneskole i Oslo.
Jeg har jobbet med musikk for utviklingshemmede siden 2003 og finner dette meget givende og morsomt.
Det er viktig for meg å kunne bidra med musikk og glede for andre og derfor jobber jeg i Dissimilis.
 
Jeg synes alle skal vite at Dissimilis er et kompetansesenter som ikke bare har musikk, men dans og drama også. Dissimlis har dyktige og fleksible instruktører som jobber profesjonelt med alle medlemmene som bruker tilbudene Dissimilis har.  
 
Det er viktig for meg at vi har fritidstilbud til alle som ønsker det. Viktig at det legges til rette for alle som trenger det. For meg så er vi alle like, med forskjellige utfordringer og sånn er det. 
Det er viktig å møte mennesker med empati og vennlighet. Da tror jeg man kommer langt med.

Utskrift E-post

Audun Berntsen

Band og instrumentopplæring

Jeg spiller tangent instrumenter og jobber som frilans musiker med forskjellige band. På Dissimilis underviser jeg i forskjellige instrumenter og samspill.

Jeg synes det er utrolig givende å undervise i musikk på en skole med så mye talent, spilleglede og innsats.

Alle burde få med seg den utrolige spillegleden som finnes i elevene på Dissimilis. Kom på forestilling eller konsert!!

Annerledeshet er det som gjør alle mennesker til de fine personene de er, og hver dag til en ny mulighet for nye eventyr.

 

 

Utskrift E-post

Jens Kristian Sævil

Sang og dans

Studert musikk ved musikkonservatoriet på UiA i et år, hovedinstrument vokal. og musikkteater ved Bårdar-akademiet

Jeg jobber på Dissimilis fordi jeg liker å jobbe med mennesker og fordi jeg syntes at alle har rett til å holde på med musikk, dans eller teater. Det er veldig givende og inspirerende å få være en del av dette.

Det er ikke et musikkterapi senter, men en kulturskole der våre elever kan få lære og praktisere teater, musikk og dans på sitt nivå.

Å være annerledes er bra. Det gjør livet mer spennende.

Utskrift E-post

Caroline Marie Sprott

Dans og Bevegelse

Jeg er utdannet ved Skolen for Samtidsdans (2012). I ettertid har jeg fordypet meg innenfor en bachelor ved Academy for Dance and Theater i Amsterdam (2013-2017).

Jeg synes det er utrolig inspirerende å jobbe kreativ innen dans og teater i møte med mennesker som har en utviklingshemming. I dansekunsten ønsker man å jobbe nyskapende med bevegelse. Dette er en egenskap som elevene ved Dissimilis har naturlig. Det å ha en annen måte å tilnærme seg dansen og bevegelsen på, gjør at man får utviklet et personlig og unikt bevegelsesuttrykk.

Mangfold (i dansen) er viktig. Dissimilis er et senter fylt med mange talentfulle elever innen musikk, dans og teater. Jeg jobber på Dissimilis da jeg ønsker å gi et tilrettelagt dansetilbud for den enkelte elev, slik at de kan få utvikle sine talenter videre.

Annerledes er vi alle, og det er spennende!

Utskrift E-post

Lars Emmelthun

Band og instrumentopplæring

Jeg har studert på musikkonservatoriet på UIA i et år hvor hovedinstrumentet mitt har vært bass. Jeg spiller også bass i bandet Honningbarna. 

Jeg jobber i Dissimilis fordi vi møter elevene på en positiv arena. Alle elevene er genuint interessert i musikk og alle elevene har lyst til å lære mer musikk

Dissimilis blir ofte sett på som et veldedighetsprosjekt. Jeg vil at folk skal forstå at Dissimilis driver en musikkskole for mennesker med funksjonshemninger. Jeg vil at folk skal forstå at det fins mange talentfulle elever på Dissimilis. 

Mennesker som er annerledes er et sunt og friskt pust til vårt samfunn. Det gjør at man krydrer opp befolkningen

Utskrift E-post

Tatiana Fokina

Sang- og samspillgrupper

Jeg er utdannet som musikkpedagog/kordirigent og utøver av russisk folkesang fra Gnesin Musikk Akademy i Moskva, samt musikkterapeut fra Norges Musikkhøgskole i Oslo.

Dissimilis er en spesiell, tiltrekkende, åpen, utfordrende, givende, hemningsløs verden med ressurssterke mennesker. En verden hvor gleden og sårbarhet møtes.

Annerledeshet er en viktig del av hvem vi er og hvordan vi oppfatter oss selv. Jeg tror annerledeshet innebærer både sårbarhet og styrke i ett.

Utskrift E-post

Charlotte Fongen

Kor og vokal

Ansvarlig på vokalseksjonen.
Jeg har Diplomutdannelse fra Norges musikkhøgskole, kandidatstudiet.
Faglærerutdannelse fra Barratt Dues musikkinstitutt og sangpedagogisk fra Østlandets musikkinstitutt.

Jeg jobber på Dissimilis fordi jeg har tro på at sammen kan vi gjøre en forskjell. Fordi jeg er glad i mine utøvere. De har en ærlighet og hudløshet som er sjelden.
Dissimilis er en talentfabrikk, med plass til alle.

Å være her gir glede, utvikling, samhold, trygghet og kjærlighet. Annerledeshet er spennende. Man ser mangfoldet i formidlingen.

Utskrift E-post

Christian Gathe

Band og instrumentopplæring

Jeg har en bachelor i psykologi fra London og en bachelor i Musikkproduksjon fra Westerdals (tidligere NISS) i Oslo. Jeg har stor tiltro til positiv psykologi, et smil kommer man langt med :)
Jeg jobber i Dissimilis fordi det er uten tvil verdens beste jobb. Arbeidet er viktig, kreativt, morsomt og ekstremt givende.

Jeg tror folk flest undervurderer hvor ekstremt viktig Dissimilis er for målgruppen. Ikke bare for å lære sin kunst, men først og fremst hvor mye det gjør for dem som menneske.

Her har vi trygge og morsomme, men også strenge og organiserte rammer noe som gir et fokus/engasjement og profesjonalisme man sjeldent ellers ser utenom Dissimilis blant denne målgruppen.

Utskrift E-post

Line Austrud-Hjelle

Sang- og samspillgrupper

Jeg har en bachelor i musikk og helse og har studert musikkterapi på masternivå. I Dissimilis jobber jeg som instruktør med enkeltelever, i grupper og kor, samt jobber jeg i adminstrasjonen med fagutvikling.

Jeg opplever det veldig meningsfullt å være med i Dissimilis. Her kan jeg, sammen med elevene og alle ansatte og frivillige, fortsette å strekke egne grenser- både faglig og personlig.

Dissimilis gjør en forskjell. For mange er det et før og et etter. Gjennom Dissimilis tilrettelagte kulturtilbud får mennesker mulighet til å oppdage og videreutvikle egne musiske ressurser. Her får mennesker ny verdighet.

Ingen, absolutt ingen mennesker er helt identiske. Tenk så flott, at hver og en er unik. Uten det ville verden vært et kjedelig sted. Denne unikheten- eller annerledesheten, om du vil, rommer Dissimilis. Her er det godt for oss alle å kunne være annerledes.

 

Utskrift E-post

Elise Holtan

Sang - og samspillgrupper

Jeg er utdannet faglærer i musikk fra universitetet i Agder og musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole. I tillegg til å jobbe på Dissimilis jobber jeg som musikkterapeut i Kongsberg kulturskole.

Jeg jobber i Dissimilis fordi jeg synes det er en veldig meningsfull og givende jobb. Jeg ønsker at alle skal få kunne oppleve gleden ved musikk uavhengig av funksjonsnivå og alder.

Jeg synes alle bør vite at Dissimilis har utrolig mange talentfulle elever, og at det er en arena der alle kan få oppleve mestring.

Jeg tenker at alle mennesker er annerledes på en eller annen måte, og at dette er positivt. Tenk så kjedelig verden hadde blitt hvis alle var like. 

Utskrift E-post

Magne Bjerke Hvalby

Band

Jeg er miljøarbeider i Bærum kommune og har begynt som instruktør på Dissimilis. Jeg spiller gitar og synger. Aktivisering er viktig for de som er annerledes, synes jeg, spesielt aktivisering innenfor musikk fordi det er noe nesten alle har stor glede av.

Jeg jobber i Dissimilis fordi det gir stor glede til mennesker, spesielt de som trenger det mest, og det gir meg en stor glede i hverdagen.

Jeg synes alle burde vite at Dissimilis er et sted man kan uttrykke seg selv og utvikle seg selv, uansett hvordan man er og hvem man er.

Jeg tenker at uten annerledeshet hadde vi vært et kjedelig samfunn, det gjør at mennesker må tenke på en helt annen måte og det gir en stor utvikling i samfunnet vårt.

Utskrift E-post

Sunniva Ihlhaug

Sang- og samspillgrupper

Jeg er musikkterapeut, utdannet fra Norges Musikkhøgskole i 2016. Når jeg ikke er på Dissmilis jobber jeg på et voksenopplæringsenter og en omsorgsbolig. Jeg spiller også fele i forskjellige band.

Jeg jobber i Dissimilis fordi jeg mener at alle mennesker bør ha rett til musikk- og kulturmuligheter uavhengig av sine utfordringer.

Jeg syns alle burde vite at vi som jobber på Dissimilis ikke har tilgang til informasjon om deltakernes diagnoser eller jounaler. Jeg håper dette kan være med på å bidra til møter mellom mennesker som er preget av likeverd og respekt- og ikke en ovenfra-og-ned-holdning.

Og de som er annerledes - hvem er de annerledes fra?

Utskrift E-post

Øystein Myrvoll

Band, vokal- og instrumentopplæring

Jeg jobber som freelance musiker og musikkpedagog ved siden av mitt virke i Dissimilis. Jeg er utdannet ved musikkonservatoriet i Tromsø, men en påfølgende bachlor fra John Moores University i Liverpool.

Det å kunne benytte min kunnskap innen musikk på en mindre "egoistisk" måte føles veldig givende for meg. Dissimilis er et konsept jeg ser opp til på mange måter. Fokuset på kvalitet, og kvaliteten generelt er noe som har overrasket meg i stort positiv forstand.

At fokuset på kvalitet og egenutvikling veier tungt. Trivsel er vel og bra, men selvrealisering og egenutvikling tror jeg er viktig for alle mennesker.

En verden uten annerledeshet er utenkelig for meg. Min umiddelbare tanke om annerledeshet er at alle har en rolle i samfunnet og bidrar på sin måte. Alle er annerledes.

Utskrift E-post

Truls Skjørholm

Band og instrumentopplæring

Mine første leveår tilbrakte jeg mer eller mindre på Rikshospitalet, så jeg vet litt om hvordan det er å være annerledes.
Tidligere har jeg studert elektronikk, lydteknikk og utøvende musikkunst.
Hunden min Pus har stilling som Terapi-Pus og følger alltid med når jeg går rundt på Dissimilis-huset.

Jeg har aldri opplevd å få så mye kjærlighet igjen for den kjærligheten jeg gir, som hos Dissimilis.
Å jobbe hos Dissimilis er spennende og lærerikt, meget krevende, samtidig ekstremt givende; Både pedagogisk, musikalsk, sceneteknisk og sosialt. Elevene slutter aldri å imponere, og privilegiet av å jobbe med så fantastiske, dyktige og varme kollegaer gjør Dissimilis mer til en familie enn en arbeidsplass.

Dissimilis er en organisasjon som ser, finner og skaper muligheter. Dissimilis er et sted hvor alle kan være seg selv. Hos Dissimilis er alle normale. Hos Dissimilis får alle lov å være menneske.

 

Utskrift E-post

Christian Svensson

Band

Kommer fra Karlstad og er instruktør på Dissimilis. Jobber ellers som slagverker, på det norske teater og som frilanser.

På Dissimilis blir jeg som musiker påminnet spillegleden og lekenheten i musikken.
Det er fantistiske mennesker vi jobber med.

Jeg synes folk skal vite hvor høyt nivå mange av elevene faktisk har, hvor mange talenter det er her. 

Annerledeshet er et veldig vidt begrep. Hvem er egentlig annerledes?

Utskrift E-post

Lars Tingelstad

Sang- og samspillgrupper

Jeg er 26 år gammel og studerer musikkteater ved Bårdar-akademiet.

Jeg arbeider i Dissimilis fordi jeg synes det er spennende å arbeide med mennesker, og fordi jeg mener at våre elever skal ha mulighet til å bruke sine kreative ressurser på lik linje med alle andre.

Jeg synes folk burde vite at Dissimilis er et sted hvor alle kan oppleve mestring. 

Alle mennesker er ulike, men vi har alltid har noe å lære av hverandre.

Utskrift E-post

Thomas Torheim

Fotograf, Band og instrumentopplæring

Dissimilis er en unik og viktig arena hvor mestring, egenutvikling, (spille)glede, samhold og kvalitet står høyt. Det er dette som gjør arbeidet så viktig og givende.

Jeg syns alle bør vite at det er utrolig mange dyktige elever på Dissimilis.

Annerledeshet er simpelthen viktig og spennende!

 

Utskrift E-post