Dissimilis Utland

Dissimilis World arbeider på verdensbasis for individets rett til deltakelse i et kulturliv.

Dissimilis World har i dag aktivitet på fire kontinenter i 15 land, med fokus på samarbeid på tvers av landegrenser og videre strategier for bærekraftige aktiviteter. Dissimilis har spredt seg til å bli en stor internasjonal organisasjon.

Kompetansesenteret tilbyr formidling av kompetanse og utveksling av erfaring med utlandet i samsvar med vårt arbeid i Norge. Vi har hatt flere studiebesøk av praktikere og forskere fra andre land til gjensidig berikelse, og ønsker økt formidling og igangsetting av nye tilbud til medlemmer verden over, herunder utgivelse av mer undervisningsmateriell på flere språk.

Her ser dere oversikten over hvilke land Dissimilis har aktivitet i.

 

Startår

Land

Hva

1989

Spania, Lanzarote

Amidagüe, Grupo Guatifay

1991

Alfas del Pi, Spania

 

1997

Russland

Dissimilis Russland – Telenor

Musikk, dans, drama

1998

Cuba

Dissimilis Cuba, alle kreative aktiviteter

2002

Polen

Teater/musikkteater

2004

Den Dominikanske republikk

ADR, SEE og CRD

Musikk og andre kreative aktiviteter

2004

Sri Lanka

Forprosjekt

2006

Tanzania

Forprosjekt

2007

Sverige

Dissimilis Sverige, nå «Annorlunda»

2008

Guatemala

Fundacion Margarita Tejada, Centro Maya, EOUM Centro de Recuperación de Lisiados Físicos,  Dissimilis Guatemala

2010

Mexico

CAP, Expresate, Confè, Strum Guitar Centre (musikk og dans)

2011

England

I love thunder, Band

2012

Danmark

Levuk

2013

Sverige

AllaKan

2013

Mexico

Dissimilis Mexico

2014

Nederland

United By Music

2014

Serbia

Per.Art

 

I desember 1995 opptrådte Dissimilis under Røde Kors sin 26. internasjonale generalforsamling i Genève, Sveits. Det ble starten på et større internasjonalt nettverk. I etterkant av konferansen mottok vi henvendelser fra 15 land som ønsket informasjon om vårt arbeid og opplæring i vår metodikk. Ett av disse landene var Cuba.

I perioden 1998 – 2002 arbeidet vi med å starte Dissimilisgrupper i alle de 14 provinsene på Cuba. Per i dag er det rundt 100 Dissimilisgrupper på Cuba. 300 lærere har fått innføring i vår metodikk og de produserer selv instrumenter og lærebøker etter vår modell, og flere tusen barn, unge og voksne med spesielle behov har fått, og får fremdeles, sjansen til å uttrykke seg kunstnerisk og vise at de kan.

Det meste av vår utenlandsvirksomhet er finansiert som bistandsarbeid gjennom Norad. Dissimilis og Norad har hatt et godt samarbeid gjennom mange år, et samarbeid som har vært svært verdifullt for veldig mange. Det er skremmende å tenke på hvordan mennesker med psykisk utviklingshemming blir sett på, og behandlet, rundt omkring i verden. Dissimilis sitt utenlandsarbeid bidrar til holdningsendring både i lokalsamfunn og på nasjonalt nivå i land som ikke er kommet like langt som Norge, i tillegg til å skape gode aktiviteter og bedre livskvaliteten for utallige enkeltindivider.

I tillegg har vi samarbeidspartnere i land i Europa, som også driver med kulturelle aktiviteter for mennesker med spesielle behov og ønsker å være en del av Dissimilis-nettverket. I november 2008 arrangerte vi Dissimilis Internasjonale Erfaringskonferanse i Oslo, i 2011 hadde vi Erfaringskonferanse på Cuba.Dissimilis Internasjonale Nettverk/Råd er et nettverk for Dissimilismedlemmer og samarbeidspartnere i hele verden, der fokus er samarbeid på tvers av landegrenser og videre strategier for bærekraftige aktiviteter.

Utskrift E-post