Dissimilis flytter tanken om hva som er umulig 

En kulturorganisasjon for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser

"Dissimilis ser mulighetene til det enkelte barnet, ikke begrensningene"    

"Nok en gang klarer Dissimilis å få fram tårer og latter."

"Dissimilis bryter nok en gang grenser."

Hero tekst

Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse.  

Våre verdier

Kvalitet

Verdighet

Nyskapende

Utfordrende

Vi tilbyr

Kompetanseformidling og erfaringsutveksling

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter har over 35 års fartstid med tilrettelagt kunstnerisk aktivitet, og bidrar gjerne med formidling av kompetanse og utveksling av erfaring.

Les mer ...

Medlemskap i Dissimilis Norge - et medlemskap med muligheter

Dissimilis Norge har siden 1992 vært en paraplyorganisasjon som arbeider for å ivareta interesser og behov for Dissimilisgrupper over hele landet. Som medlemsgruppe i Dissimilis Norge får man en rekke unike fordeler, og vi ønsker alle som vil være med velkommen.

Les mer ...

Undervisningstilbud

På kompetansesenteret i Bærum undervises det både individuelt og i grupper. Våre tilbud har et livsløpsaspekt, med tilbud tilpasset alle aldre og funksjonsnivå. Gjennom våre aktiviteter tar vi målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter.

Les mer ...

Ressursbank

Dissimilis ønsker å stimulere til aktivitet gjennom kompetanseheving og erfaringsutveksling. Dissimilis ressursbank er en verktøykasse med nyttige ressurser til arbeidet med tilrettelegging for undervisning og aktivitet. 

Les mer ...

Arrangementer

Kompetansesenteret arrangerer hvert år en rekke større og mindre arrangementer, konserter og forestil­linger. 

 

Se aktivitets- og arrangementskalender

Les mer ...

Sang og musikk for alle

Et tilrettelagt musikktilbud for barn og unge

En gratis musikkstund hvor glede, mestring og livskvalitet er i fokus. Barn og unge med familier og pårørende møtes og spiller instrumenter og deltar i sangleker. På tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå etableres relasjoner.

Les mer ...

Hva skjer

Aktivitet og arrangementskalender

Klikk her for Semesterplan Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Klikk på bildet for å se kalender

Dissimilisfestivalen

Dissimilis arrangerer hvert år en stor festival på Rådhusplassen midt i Oslo for alle våre medlemmer i Norge og utlandet. Her samles over 200 artister seg for en helg med musikk og glede.

Fagseminar/ webinar

Årets fagseminar på Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter arrangeres den 24. og 25. mars 2023. 

Fullt!

Les mer ...

Kompani D

Har du lyst til å jobbe i et inkluderende og nyskapende scenekunstkompani? Vi ser etter utøvere til en spennende nysatsing, et profesjonelt kompani bestående av utøvere med og uten funksjonsnedsettelser. Har du kompetanse innen bevegelse: dans, fysisk teater, performance art?

Les mer ...

Et tilrettelagt kulturtilbud    

Om oss (mal)

Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette vil vi bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. 

Gjennom våre aktiviteter tar vi målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter. Dissimilis forvalter et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kreative aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet.    

Våre aktiviteter driftes av de tre organisasjonene :

Dissimilis nasjonale kompetansesenter

På Dissimilis Nasjonale kompetansesenter i Bærum gir vi et tilrettelagt kulturtilbud innen musikk, dans og teater.

Les mer ...

Dissimilis Norge

Paraplyorganisasjonen, Dissimilis Norge, ble opprettet i 1992 for å ivareta interesser og behov til Dissimilisgrupper over hele landet. Vi er nå ca. 1200 medlemmer og 129 grupper på landsbasis.

Les mer ...

Dissimilis World

Dissimilis World er et nettverk for medlemmer og samarbeidspartnere over hele verden. I over 30 år har vi arbeidet internasjonalt for individets rett til deltakelse i et kulturliv. 

Les mer ...

Kontakt oss

67 17 48 80
Emma Hjorths vei 50, 1336 SANDVIKA
Orgnr 974 253 445

Silje Ask

Leder - Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Benjamin Zahl Bergem

Generalsekretær - Dissimilis Norge

Lars Tingelstad

Kunstnerisk leder- Dissimilis nasjonale kompetansesenter

May Bøhren

Elev og frivillighet - Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Sunniva Sunniva Molvær Ihlhaug

Fagansvarlig - Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Hilde Gulbrandsen

Prosjekt og nettverk - Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Christian Gathe

Kulturkonsulent - Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Personvern

Les mer ...
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies